Fructooligosaccharide (FOS) ฉบับ “MEKAN”

เป็นเส้นใยอาหารที่ร่างกายไม่สามารถย่อยสลายได้ แต่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพลำไส้และร่างกาย คือ

เป็นอาหารของเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ มีส่วนช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่ดี และลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคภายในลำไส้ จำพวกสารก่อพิษ หรือก่อมะเร็งที่มักผลิตขึ้นเองตามธรรมชาติ อีกทั้งยังทำให้มวลอุจจาระชุ่มน้ำ จึงขับถ่ายได้ง่ายขึ้น ทำให้รู้สึกเบา และสบายตัว มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่มีปัญหาท้องผูก